Thời gian: 02 tiếng

Khởi hành: 07h00, 09h00 ,12h,13h30,16h30

Lịch trình: Sài Gòn - cửa khẩu Mộc Bài