Thời gian: 2 tiếng

Khởi hành: 1h/chuyến

Lịch trình: Huế - Đà Nẵng