Thời gian: 4 tiếng

Khởi hành: 1h/chuyến

Lịch trình: Huế - Đồng Hới (Quảng Bình)