Thời gian: 11 tiếng

Khởi hành: Tại Huế

Lịch trình: Huế - Vinh