Thời gian: 8 tiếng

Khởi hành: 08h00- 11h30-17h00 & 23h30

Lịch trình: Sài Gòn đi Đà Lạt