1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Các thông tin khách hàng được sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:
– Sử dụng để xác nhận khi khách hàng có đặt tour.
– Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website
+ Cung cấp những thông tin về dịch vụ bằng email
+ Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
+ Dùng để cung cấp thông tin khuyến mãi, thông tin tour đến khách hàng
+ Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời bằng email, điện thoại.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Santourgiare sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đến khách hàng các tour mới, thông báo các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Santourgiare cũng sẽ không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Santourgiare lưu trữ thông tin khách hàng để kịp thời liên hệ nếu có phát sinh vấn đề xảy ra trong tour. Còn lại, Santourgiare sẽ không lưu trữ thông tin khác của khách hàng như thông tin thẻ ngân hàng, thông tin địa chỉ , số điện thoại tránh việc làm phiền tới khách hàng…

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty du lịch Thái Dương sẽ lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng cung cấp để chúng tôi liên hệ kịp thời trong thời gian tour, và liên hệ khi có những phát sinh liên quan.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình, chúng tôi sẽ không tự ý chỉnh sửa thông tin khách hàng.