1. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI/ HỦY DỊCH VỤ

– Mỗi Dịch vụ cũng như đơn vị tổ chức sẽ có quy định thay đổi/hủy, Khách hàng cần tuân thủ và thực hiện theo đúng chính sách thay đổi/hủy của từng sản phẩm. Chính sách này sẽ được quy định tại phần thông tin chi tiết của mỗi đơn vị tổ chức và trong đơn đặt dịch vụ online của Khách hàng. Khách hàng chỉ được đổi/hủy khi có đủ các điều kiện được quy định tại chính sách thay đổi/hủy của Santourgiare.com.

– Trong trường hợp Khách hàng không thay đổi/hủy dịch vụ thành công và không sử dụng dịch đã đặt thì Khách hàng vẫn phải thanh toán toàn bộ tiền cho đơn đặt dịch vụ đó.

  1. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO HOÀN TIỀN

2.1 ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN

– Chỉ áp dụng cho các dịch vụ có dòng chữ “Đảm bảo Hoàn tiền” trên website Santourgiare.com;

– Chỉ áp dung cho những đơn đặt dịch vụ thành công, đơn đặt dịch vụ thành công được tính kể từ thời điểm Khách hàng nhận được phiếu nhận phòng từ nhân viên chăm sóc khách hàng của Santourgiare.com qua email;

– Thông tin khiếu nại chỉ được Santourgiare.com giải quyết và hoàn tiền khi được Khách hàng gọi điện hoặc gửi email thông báo trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bắt đầu dịch vụ;

– Khách hàng cung cấp bằng chứng để chứng minh khiếu nại của Khách hàng là đúng, chính xác và có cơ sở;

2.2 CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC Santourgiare.com HOÀN TIỀN

– Dịch vụ không cung cấp được đầy đủ theo đúng thông tin trong đơn đặt dịch vụ mà Khách hàng đã thanh toán thành công thì Santourgiare.com cam kết sẽ hoàn lại số tiền tiền dịch vụ chi tiết tương ứng mà Santourgiare.com không cung cấp được hoặc không cung cấp đủ mà Khách hàng đã thanh toán và tặng kèm một phiếu giảm giá có giá trị bằng với số tiền Khách hàng đã thanh toán.

2.3 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG

  1. Quy trình giải quyết khiếu nại

–  Khi phát sinh các trường hợp nêu tại mục 2.2 nêu trên, Khách hàng vui lòng gọi điện thoại tới số 19009227 hoặc email tới địa chỉ hotro@dulichthaiduong.com và. Nội dung khiếu nại cần phải cung cấp mã đơn hàng. Thông tin khiếu nại chỉ được santourgiare.com giải quyết khi được Khách hàng gọi điện hoặc gửi email phản hồi trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách hàng nhận phòng. Hotline điện thoại chỉ hỗ trợ trong giờ hành chính.

– Khi nhận được khiếu nại từ Khách hàng, Santourgiare.com có quyền kiểm tra lại tính xác thực của các yêu cầu khiếu nại từ phía Khách hàng. Nếu Khách hàng không cung cấp được bằng chứng xác thực hoặc Santourgiare.com đã xác nhận lại và thấy thông báo của Khách hàng không chính xác thì Santourgiare.com có quyền từ chối giải quyết. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc xung đột giữa các bên liên quan thì quyết định của Santourgiare.com.com là quyết định cuối cùng để giải quyết khiếu nại.

reliable essay writing service You do not generally think what happens next. Anyway, before you get the informative article, you have the chance to examine the caliber of job a provider offers

justify;”>- Thời gian giải quyết khiếu nại của Khách hàng tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

  1. Hoàn tiền và phiếu giảm giá hoặc mã giảm giá

– Thời gian hoàn tiền cho Khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Santourgiare.com xác nhận về kết quả giải quyết khiếu nại cho Khách hàng.

– Quy định về phiếu giảm giá và/hoặc mã giảm giá:

  • Mã giảm giá được gửi qua email cho Khách hàng;
  • Mã giảm giá chỉ được sử dụng 1 lần, không được quy đổi thành tiền mặt, không áp dụng trong các ngày lễ tết, không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mại khác;
  • Mã giảm giá có hạn sử dụng được ghi kèm theo trong email Santourgiare.com gửi;
  • Nếu đơn đặt hàng bị hủy, mã giảm giá sẽ không được hoàn lại.

2.4 CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA Santourgiare.com

– Santourgiare.com được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

– Santourgiare.com được miễn trừ trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả phát sinh.

– Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của Santourgiare.com không vượt quá tổng số tiền Khách hàng đã thanh toán cho đơn đặt dịch vụ thành công bị vi phạm.