santourgiare.com – Las Vegas là thành phố nổi tiếng bậc nhất thế giới về đánh bạc. Người Mỹ còn nói vui rằng phải gọi Las Vegas là “Lost Wages” (có nghĩa là “mất hết tiền lương”). Những sòng bài và khách sạn ở Las Vegas có rất nhiều đèn neon đến nỗi nhiều người còn gọi thành phố trên sa mạc này là “Thành phố Ánh sáng”. Thành phố Las Vegas Là thành phố có dân số đông nhất...