Thời gian: 06 tiếng

Khởi hành: 13h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 21h30

Lịch trình: Siem Reap - Phnom Penh