Thời gian: 3,5 tiếng

Khởi hành: 1h/chuyến

Lịch trình: Huế- Hội An