Thời gian: 07:30am - 09:00am -13:00pm -15:30pm

Khởi hành: Hàng Ngày

Lịch trình: SGN- Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh