Thời gian: 8 tiếng

Khởi hành: 10h, 11h, 12h15, 14h, 16h30

Lịch trình: Huế - Quảng Ngãi