Thời gian: 2,5 tiếng

Khởi hành: 1h/chuyến

Lịch trình: Huế - Quảng Trị