Thời gian: 6 tiếng

Khởi hành: 07h00, 09h00 ,11h30,13h30,15h30

Lịch trình: Sài Gòn đi Phnom Penh