santourgiare.com – Không chỉ là mãnh đất gắn liền với những địa danh lịch sử, những khu di tích văn hóa gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Du lịch Cao Bằng còn có những đặc sản nổi tiếng mà bất cứ ai đặt chân đến đều muốn một lần trải nghiệm. 1. Bánh coóng phù (Bánh trôi) Coóng phù được làm từ gạo nếp ngon lẫn một ít gạo tẻ. Nhân bánh là lạc rang giã...