Nếu bạn cho rằng du lịch Đà Lạt đã có quá nhiều thông tin rồi thì cứ việc xách xe và đi thôi thì quả đó là một điểm quá sai. Nếu đến với Đà Lạt mà không chuẩn bị đầy đủ kinh nghiệm cần thiết về cách đi, chỗ ăn uống, hay nơi lưu trú thì thể rơi vào tìn trạng bị vượt quá ngân sách mà có khi chẳng đi được hết các điểm đến nổi tiếng...