– Là vùng đất trù phú và màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển các ngành nông nghiệp. Cũng chính những điều kiện tự nhiên thuận lợi này, người dân Tiền Giang đã hình thành nên một vùng văn hoá mang bản sắc rất riêng, trong đó văn hoá ẩm thực là một trong những điều khá hấp dẫn du khách thập phương đến với mãnh đất này. 1. Hủ tiếu Mỹ Tho Cái dai mềm của sợi...