Dulichthaiduong.com – Là một tỉnh ven biển thuộc Bắc Trung Bộ, nơi có vùng phi quân sự vĩ tuyến 17, tùng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam – Bắc Việt Nam trong suốt hơn 20 năm của cuộc Chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Quảng Trị vừa lưu giữ những chứng tích của chiến tranh, lại vừa nổi tiếng bởi những bãi tắm tuyệt đẹp, sau đây Du Lịch Thái Dương sẽ giới thiệu cho...