Santourgiare.com – Mùa thu này các bạn đã dự định đi đâu chơi chưa? Có lẽ những địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc sau đây cần được ghi lại trong sổ tay của các bạn. Miền Bắc là nơi biểu hiện rõ nhất của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Và mùa thu chắc chắn là thích hợp nhất cho các bạn ngao du miền Bắc. Hãy cùng Du Lịch Thái Dương vi vu khắp miền Bắc...